جدیدترین قسمت های وان پیس

معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی

نام : kuro | کرو

جناح : Pirate

وابستگی : دزدان دریایی گربه سیاه

سِمَت : کاپیتان

سن : 35 سال

334روز به تولد کرو باقی مانده

کرو در تاریخ 1489/4/22 به دنیا آمده

جدیدترین شخصیت های اضافه شده در سایت

0

تعداد اعضا

0

تعداد شخصیت ها

0

به زودی