دانلود قسمت 909 وان پیس | one piece 909
کار هنری مجسمه روبین
دانلود قسمت 908 وان پیس | one piece 908

معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی


نام : kyuin | کوئین

جناح : Pirate

وابستگی : دزدان دریایی دونکیشوت

سِمَت : مدیر کارخانه اسمایل

سن : 21 سال

60روز به تولد کوئین باقی مانده

کوئین در تاریخ 1504/5/30 به دنیا آمده