دانلود قسمت 909 وان پیس | one piece 909
کار هنری مجسمه روبین
دانلود قسمت 908 وان پیس | one piece 908

معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی


نام : saldeath | سالدس

جناح : World Government

وابستگی : اعضای ایمپل دوان

سِمَت : رئیس گارد امنیتی

سن : 19 سال

6روز به تولد سالدس باقی مانده

سالدس در تاریخ 1506/6/8 به دنیا آمده