دانلود قسمت 909 وان پیس | one piece 909
کار هنری مجسمه روبین
دانلود قسمت 908 وان پیس | one piece 908

معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی


نام : franky | فرانکی

جناح : Pirate

وابستگی : دزدان دریایی کلاه حصیری

سِمَت : کشتی ساز

سن : 37 سال

45روز به تولد فرانکی باقی مانده

فرانکی در تاریخ 1488/3/9 به دنیا آمده