دانلود قسمت 909 وان پیس | one piece 909
کار هنری مجسمه روبین
دانلود قسمت 908 وان پیس | one piece 908

معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی


نام : conis | کوین

جناح : Neutral

وابستگی :

سِمَت : موسیقیدان | شاهزاده خانم

سن : 21 سال

186روز به تولد کوین باقی مانده

کوین در تاریخ 1503/5/20 به دنیا آمده