معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی

نام : vinsmoke sanji | وینسموک سانجی

جناح : Pirate

وابستگی : دزدان دریایی کلاه حصیری

سِمَت : آشپز

سن : 21 سال

167روز به تولد وینسموک سانجی باقی مانده

وینسموک سانجی در تاریخ 1503/3/2 به دنیا آمده

جدیدترین تصاویر این شخصیت که به صورت عمومی در سایت منتشر شده
1052x1488
نامی - وینسموک سانجی
721x1000
وینسموک سانجی
604x933
وینسموک سانجی

جدیدترین شخصیت های اضافه شده در سایت

0

تعداد اعضا

0

تعداد شخصیت ها

0

تعداد تصاویر