دانلود قسمت 909 وان پیس | one piece 909
کار هنری مجسمه روبین
دانلود قسمت 908 وان پیس | one piece 908

معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی


نام : baby 5 | بیبی 5

جناح : Pirate

وابستگی : نیروهای هاپو

سِمَت : قاتل

سن : 25 سال

79روز به تولد بیبی 5 باقی مانده

بیبی 5 در تاریخ 1500/5/15 به دنیا آمده