دانلود قسمت 909 وان پیس | one piece 909
کار هنری مجسمه روبین
دانلود قسمت 908 وان پیس | one piece 908

معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی


نام : cosette | کاسته

جناح : Neutral

وابستگی : پادشاهی جرما

سِمَت : سرآشپز

سن : 19 سال

145روز به تولد کاسته باقی مانده

کاسته در تاریخ 1505/5/2 به دنیا آمده