دانلود قسمت 909 وان پیس | one piece 909
کار هنری مجسمه روبین
دانلود قسمت 908 وان پیس | one piece 908

معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی


نام : boa hancock | بوآ هانکوک

جناح : World Government

وابستگی : شیچیبوکای

سِمَت : ملکه

سن : 32 سال

50روز به تولد بوآ هانکوک باقی مانده

بوآ هانکوک در تاریخ 1493/9/2 به دنیا آمده