دانلود قسمت 909 وان پیس | one piece 909
کار هنری مجسمه روبین
دانلود قسمت 908 وان پیس | one piece 908

معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی


نام : kuro | کرو

جناح : Pirate

وابستگی : دزدان دریایی گربه سیاه

سِمَت : کاپیتان

سن : 35 سال

158روز به تولد کرو باقی مانده

کرو در تاریخ 1489/4/22 به دنیا آمده