معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی

نام : shoujou | شوجو

جناح : Pirate

وابستگی : متحد سارویاما

سِمَت : کاپیتان

سن : 27 سال

315روز به تولد شوجو باقی مانده

شوجو در تاریخ 1497/5/8 به دنیا آمده

جدیدترین شخصیت های اضافه شده در سایت

0

تعداد اعضا

0

تعداد شخصیت ها

0

تعداد تصاویر