معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی

نام : tony tony chopper | تونی تونی چوپار

جناح : Pirate

وابستگی : دزدان دریایی کلاه حصیری

سِمَت : دکتر

سن : 17 سال

67روز به تولد تونی تونی چوپار باقی مانده

تونی تونی چوپار در تاریخ 1507/12/24 به دنیا آمده

جدیدترین تصاویر این شخصیت که به صورت عمومی در سایت منتشر شده
1612x1560
تونی تونی چوپار
900x868
لوفی - رورونوآ زورو - تونی تونی چوپار
600x798
تونی تونی چوپار

جدیدترین شخصیت های اضافه شده در سایت

0

تعداد اعضا

0

تعداد شخصیت ها

0

تعداد تصاویر