دانلود قسمت 909 وان پیس | one piece 909
کار هنری مجسمه روبین
دانلود قسمت 908 وان پیس | one piece 908

معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی


نام : silvers rayleigh | ریلی

جناح : Neutral

وابستگی :

سِمَت : مدیر مکانیک

سن : 79 سال

345روز به تولد ریلی باقی مانده

ریلی در تاریخ 1446/5/13 به دنیا آمده