معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی

نام : brook | بروک

جناح : Pirate

وابستگی : دزدان دریایی کلاه حصیری

سِمَت : موزیسین

سن : 90 سال

226روز به تولد بروک باقی مانده

بروک در تاریخ 1434/4/3 به دنیا آمده

جدیدترین تصاویر این شخصیت که به صورت عمومی در سایت منتشر شده
1517x2134
بروک
600x765
بروک
900x1772
بروک

جدیدترین شخصیت های اضافه شده در سایت

0

تعداد اعضا

0

تعداد شخصیت ها

0

تعداد تصاویر