تونی تونی چوپار
تونی تونی چوپار
دکتر
دزدان دریایی کلاه حصیری
قد بر اساس سانت 90
قد بر اساس متر 0.9
قد بر اساس فوت 2.95
مشخصات
شیمنی
شیمنی
قد بر اساس سانت 115
قد بر اساس متر 1.15
قد بر اساس فوت 3.77
مشخصات
ماریانه
ماریانه
گرداننده کافه
کافه عنکبوت
قد بر اساس سانت 145
قد بر اساس متر 1.45
قد بر اساس فوت 4.76
مشخصات
پرونا
پرونا
قد بر اساس سانت 160
قد بر اساس متر 1.6
قد بر اساس فوت 5.25
مشخصات
کوبی
کوبی
کاپیتان
مارین
قد بر اساس سانت 167
قد بر اساس متر 1.67
قد بر اساس فوت 5.48
مشخصات
نامی
نامی
مسیریاب
دزدان دریایی کلاه حصیری
قد بر اساس سانت 170
قد بر اساس متر 1.7
قد بر اساس فوت 5.58
مشخصات
لوفی
لوفی
کاپیتان
دزدان دریایی کلاه حصیری
قد بر اساس سانت 174
قد بر اساس متر 1.74
قد بر اساس فوت 5.71
مشخصات
اسوپ
اسوپ
تک تیرانداز
دزدان دریایی کلاه حصیری
قد بر اساس سانت 176
قد بر اساس متر 1.76
قد بر اساس فوت 5.77
مشخصات
کوین
کوین
موسیقیدان | شاهزاده خانم
قد بر اساس سانت 176
قد بر اساس متر 1.76
قد بر اساس فوت 5.77
مشخصات
کوزا
کوزا
وزیر محیط زیست
پادشاهی آلاباستا
قد بر اساس سانت 177
قد بر اساس متر 1.77
قد بر اساس فوت 5.81
مشخصات
شالریا
شالریا
نجیب زادگان
قد بر اساس سانت 178
قد بر اساس متر 1.78
قد بر اساس فوت 5.84
مشخصات
نیکو روبین
نیکو روبین
جاسوس
دزدان دریایی کلاه حصیری
قد بر اساس سانت 180
قد بر اساس متر 1.8
قد بر اساس فوت 5.91
مشخصات
وینسموک سانجی
وینسموک سانجی
آشپز
دزدان دریایی کلاه حصیری
قد بر اساس سانت 180
قد بر اساس متر 1.8
قد بر اساس فوت 5.91
مشخصات
رورونوآ زورو
رورونوآ زورو
شمشیرزن
دزدان دریایی کلاه حصیری
قد بر اساس سانت 181
قد بر اساس متر 1.81
قد بر اساس فوت 5.94
مشخصات
بیبی 5
بیبی 5
قاتل
نیروهای هاپو
قد بر اساس سانت 181
قد بر اساس متر 1.81
قد بر اساس فوت 5.94
مشخصات
شاکویاکو
شاکویاکو
مسئول بطری ها
بار شاکی
قد بر اساس سانت 186
قد بر اساس متر 1.86
قد بر اساس فوت 6.1
مشخصات
ریلی
ریلی
مدیر مکانیک
قد بر اساس سانت 188
قد بر اساس متر 1.88
قد بر اساس فوت 6.17
مشخصات
بوآ هانکوک
بوآ هانکوک
ملکه
شیچیبوکای
قد بر اساس سانت 191
قد بر اساس متر 1.91
قد بر اساس فوت 6.27
مشخصات
کرو
کرو
کاپیتان
دزدان دریایی گربه سیاه
قد بر اساس سانت 207
قد بر اساس متر 2.07
قد بر اساس فوت 6.79
مشخصات
راب لوچی
راب لوچی
قاتل
CP0
قد بر اساس سانت 212
قد بر اساس متر 2.12
قد بر اساس فوت 6.96
مشخصات
داز بونز
داز بونز
افسر ارشد
Baroque Works
قد بر اساس سانت 212
قد بر اساس متر 2.12
قد بر اساس فوت 6.96
مشخصات
سالدس
سالدس
رئیس گارد امنیتی
اعضای ایمپل دوان
قد بر اساس سانت 218
قد بر اساس متر 2.18
قد بر اساس فوت 7.15
مشخصات
دالتون
دالتون
پادشاه
پادشاهی ساکورا
قد بر اساس سانت 218
قد بر اساس متر 2.18
قد بر اساس فوت 7.15
مشخصات
چارلز مقدس
چارلز مقدس
نجیب زادگان
قد بر اساس سانت 230
قد بر اساس متر 2.3
قد بر اساس فوت 7.55
مشخصات
فرانکی
فرانکی
کشتی ساز
دزدان دریایی کلاه حصیری
قد بر اساس سانت 240
قد بر اساس متر 2.4
قد بر اساس فوت 7.87
مشخصات
سنیور صورتی
سنیور صورتی
دزدان دریایی دونکیشوت
قد بر اساس سانت 244
قد بر اساس متر 2.44
قد بر اساس فوت 8.01
مشخصات
دمارو بلک
دمارو بلک
کاپیتان
دزدان دریایی کلاه حصیری قلابی
قد بر اساس سانت 245
قد بر اساس متر 2.45
قد بر اساس فوت 8.04
مشخصات
کوریبو
کوریبو
کاپیتان
دزدان دریایی کاریبو
قد بر اساس سانت 250
قد بر اساس متر 2.5
قد بر اساس فوت 8.2
مشخصات
آرلونگ
آرلونگ
کاپیتان
دزدان دریایی آرلونگ
قد بر اساس سانت 263
قد بر اساس متر 2.63
قد بر اساس فوت 8.63
مشخصات
بروک
بروک
موزیسین
دزدان دریایی کلاه حصیری
قد بر اساس سانت 277
قد بر اساس متر 2.77
قد بر اساس فوت 9.09
مشخصات
سنگوکو
سنگوکو
فرمانده کل ادمیرال ها
مارین
قد بر اساس سانت 278
قد بر اساس متر 2.78
قد بر اساس فوت 9.12
مشخصات
مونکی دی گارپ
مونکی دی گارپ
معاون ادمیرال
نیروی دریایی
قد بر اساس سانت 287
قد بر اساس متر 2.87
قد بر اساس فوت 9.42
مشخصات
تاماگو
تاماگو
دلال
دزدان دریایی بیگ مام
قد بر اساس سانت 301
قد بر اساس متر 3.01
قد بر اساس فوت 9.88
مشخصات
شوجو
شوجو
کاپیتان
متحد سارویاما
قد بر اساس سانت 351
قد بر اساس متر 3.51
قد بر اساس فوت 11.52
مشخصات
کاترین دوان
کاترین دوان
کاپیتان کشتی
دزدان دریایی ریش سیاه
قد بر اساس سانت 361
قد بر اساس متر 3.61
قد بر اساس فوت 11.84
مشخصات
دیامانته
دیامانته
مدیر اجرایی
دزدان دریایی دونکیشوت
قد بر اساس سانت 525
قد بر اساس متر 5.25
قد بر اساس فوت 17.22
مشخصات
اژدهای شماره سیزده
اژدهای شماره سیزده
نگهبان
پانک هازارد
قد بر اساس سانت 700
قد بر اساس متر 7
قد بر اساس فوت 22.97
مشخصات
شارلوت لین لین
شارلوت لین لین
ملکه
دزدان دریایی بیگ مام
قد بر اساس سانت 880
قد بر اساس متر 8.8
قد بر اساس فوت 28.87
مشخصات
سورومه
سورومه
حیوان دست آموز
قد بر اساس سانت 3000
قد بر اساس متر 30
قد بر اساس فوت 98.43
مشخصات