لوفی
لوفی
کاپیتان
دزدان دریایی کلاه حصیری
گروه خونی در انیمه : f
معادل واقعی : B
مشخصات
نامی
نامی
مسیریاب
دزدان دریایی کلاه حصیری
گروه خونی در انیمه : x
معادل واقعی : A
مشخصات
رورونوآ زورو
رورونوآ زورو
شمشیرزن
دزدان دریایی کلاه حصیری
گروه خونی در انیمه : xf
معادل واقعی : AB
مشخصات
تونی تونی چوپار
تونی تونی چوپار
دکتر
دزدان دریایی کلاه حصیری
گروه خونی در انیمه : x
معادل واقعی : A
مشخصات
فرانکی
فرانکی
کشتی ساز
دزدان دریایی کلاه حصیری
گروه خونی در انیمه : xf
معادل واقعی : AB
مشخصات
نیکو روبین
نیکو روبین
جاسوس
دزدان دریایی کلاه حصیری
گروه خونی در انیمه : s
معادل واقعی : C/O
مشخصات
وینسموک سانجی
وینسموک سانجی
آشپز
دزدان دریایی کلاه حصیری
گروه خونی در انیمه : s
معادل واقعی : C/O
مشخصات
بروک
بروک
موزیسین
دزدان دریایی کلاه حصیری
گروه خونی در انیمه : x
معادل واقعی : A
مشخصات
اسوپ
اسوپ
تک تیرانداز
دزدان دریایی کلاه حصیری
گروه خونی در انیمه : s
معادل واقعی : C/O
مشخصات
کرو
کرو
کاپیتان
دزدان دریایی گربه سیاه
گروه خونی در انیمه : x
معادل واقعی : A
مشخصات
ماریانه
ماریانه
گرداننده کافه
کافه عنکبوت
گروه خونی در انیمه : xf
معادل واقعی : AB
مشخصات
کوریبو
کوریبو
کاپیتان
دزدان دریایی کاریبو
گروه خونی در انیمه : xf
معادل واقعی : AB
مشخصات
مونکی دی گارپ
مونکی دی گارپ
معاون ادمیرال
نیروی دریایی
گروه خونی در انیمه : f
معادل واقعی : B
مشخصات
آرلونگ
آرلونگ
کاپیتان
دزدان دریایی آرلونگ
گروه خونی در انیمه : f
معادل واقعی : B
مشخصات
دمارو بلک
دمارو بلک
کاپیتان
دزدان دریایی کلاه حصیری قلابی
گروه خونی در انیمه : s
معادل واقعی : C/O
مشخصات
شاکویاکو
شاکویاکو
مسئول بطری ها
بار شاکی
گروه خونی در انیمه : x
معادل واقعی : A
مشخصات
شوجو
شوجو
کاپیتان
متحد سارویاما
گروه خونی در انیمه : x
معادل واقعی : A
مشخصات
سنگوکو
سنگوکو
فرمانده کل ادمیرال ها
مارین
گروه خونی در انیمه : f
معادل واقعی : B
مشخصات
کوبی
کوبی
کاپیتان
مارین
گروه خونی در انیمه : f
معادل واقعی : B
مشخصات
ریلی
ریلی
مدیر مکانیک
گروه خونی در انیمه : xf
معادل واقعی : AB
مشخصات
تاماگو
تاماگو
دلال
دزدان دریایی بیگ مام
گروه خونی در انیمه : xf
معادل واقعی : AB
مشخصات
بیبی 5
بیبی 5
قاتل
نیروهای هاپو
گروه خونی در انیمه : xf
معادل واقعی : AB
مشخصات
کوین
کوین
موسیقیدان | شاهزاده خانم
گروه خونی در انیمه : f
معادل واقعی : B
مشخصات
کوزا
کوزا
وزیر محیط زیست
پادشاهی آلاباستا
گروه خونی در انیمه : x
معادل واقعی : A
مشخصات
کاترین دوان
کاترین دوان
کاپیتان کشتی
دزدان دریایی ریش سیاه
گروه خونی در انیمه : f
معادل واقعی : B
مشخصات
شالریا
شالریا
نجیب زادگان
گروه خونی در انیمه : xf
معادل واقعی : AB
مشخصات
دیامانته
دیامانته
مدیر اجرایی
دزدان دریایی دونکیشوت
گروه خونی در انیمه : s
معادل واقعی : C/O
مشخصات
چارلز مقدس
چارلز مقدس
نجیب زادگان
گروه خونی در انیمه : xf
معادل واقعی : AB
مشخصات
شیمنی
شیمنی
گروه خونی در انیمه : s
معادل واقعی : C/O
مشخصات
راب لوچی
راب لوچی
قاتل
CP0
گروه خونی در انیمه : xf
معادل واقعی : AB
مشخصات
سالدس
سالدس
رئیس گارد امنیتی
اعضای ایمپل دوان
گروه خونی در انیمه : f
معادل واقعی : B
مشخصات
سورومه
سورومه
حیوان دست آموز
گروه خونی در انیمه : s
معادل واقعی : C/O
مشخصات
دالتون
دالتون
پادشاه
پادشاهی ساکورا
گروه خونی در انیمه : x
معادل واقعی : A
مشخصات
سنیور صورتی
سنیور صورتی
دزدان دریایی دونکیشوت
گروه خونی در انیمه : x
معادل واقعی : A
مشخصات
داز بونز
داز بونز
افسر ارشد
Baroque Works
گروه خونی در انیمه : f
معادل واقعی : B
مشخصات
بوآ هانکوک
بوآ هانکوک
ملکه
شیچیبوکای
گروه خونی در انیمه : s
معادل واقعی : C/O
مشخصات