لوفی
لوفی
کاپیتان
دزدان دریایی کلاه حصیری
تاریخ تولد
1505/5/5
میزان سن : 19 سال
مشخصات
نامی
نامی
مسیریاب
دزدان دریایی کلاه حصیری
تاریخ تولد
1504/7/3
میزان سن : 20 سال
مشخصات
رورونوآ زورو
رورونوآ زورو
شمشیرزن
دزدان دریایی کلاه حصیری
تاریخ تولد
1503/11/11
میزان سن : 21 سال
مشخصات
تونی تونی چوپار
تونی تونی چوپار
دکتر
دزدان دریایی کلاه حصیری
تاریخ تولد
1507/12/24
میزان سن : 17 سال
مشخصات
فرانکی
فرانکی
کشتی ساز
دزدان دریایی کلاه حصیری
تاریخ تولد
1488/3/9
میزان سن : 36 سال
مشخصات
نیکو روبین
نیکو روبین
جاسوس
دزدان دریایی کلاه حصیری
تاریخ تولد
1494/2/6
میزان سن : 30 سال
مشخصات
وینسموک سانجی
وینسموک سانجی
آشپز
دزدان دریایی کلاه حصیری
تاریخ تولد
1503/3/2
میزان سن : 21 سال
مشخصات
بروک
بروک
موزیسین
دزدان دریایی کلاه حصیری
تاریخ تولد
1434/4/3
میزان سن : 90 سال
مشخصات
اسوپ
اسوپ
تک تیرانداز
دزدان دریایی کلاه حصیری
تاریخ تولد
1505/4/1
میزان سن : 19 سال
مشخصات
شارلوت لین لین
شارلوت لین لین
ملکه
دزدان دریایی بیگ مام
تاریخ تولد
1456/2/15
میزان سن : 68 سال
مشخصات
کرو
کرو
کاپیتان
دزدان دریایی گربه سیاه
تاریخ تولد
1489/4/22
میزان سن : 35 سال
مشخصات
ماریانه
ماریانه
گرداننده کافه
کافه عنکبوت
تاریخ تولد
1506/4/29
میزان سن : 18 سال
مشخصات
ویولا
ویولا
پرنسس
دزدان دریایی دونکیشوت
تاریخ تولد
1495/4/30
میزان سن : 29 سال
مشخصات
کوریبو
کوریبو
کاپیتان
دزدان دریایی کاریبو
تاریخ تولد
1495/5/2
میزان سن : 29 سال
مشخصات
کاسته
کاسته
سرآشپز
پادشاهی جرما
تاریخ تولد
1505/5/2
میزان سن : 19 سال
مشخصات
مونکی دی گارپ
مونکی دی گارپ
معاون ادمیرال
نیروی دریایی
تاریخ تولد
1446/5/2
میزان سن : 78 سال
مشخصات
آرلونگ
آرلونگ
کاپیتان
دزدان دریایی آرلونگ
تاریخ تولد
1483/5/3
میزان سن : 41 سال
مشخصات
دمارو بلک
دمارو بلک
کاپیتان
دزدان دریایی کلاه حصیری قلابی
تاریخ تولد
1488/5/5
میزان سن : 36 سال
مشخصات
شاکویاکو
شاکویاکو
مسئول بطری ها
بار شاکی
تاریخ تولد
1460/5/8
میزان سن : 64 سال
مشخصات
شوجو
شوجو
کاپیتان
متحد سارویاما
تاریخ تولد
1497/5/8
میزان سن : 27 سال
مشخصات
سنگوکو
سنگوکو
فرمانده کل ادمیرال ها
مارین
تاریخ تولد
1445/5/9
میزان سن : 79 سال
مشخصات
گلدبرگ
گلدبرگ
آشپز
دزدان دریایی غول
تاریخ تولد
1459/5/11
میزان سن : 65 سال
مشخصات
کوبی
کوبی
کاپیتان
مارین
تاریخ تولد
1506/5/13
میزان سن : 18 سال
مشخصات
ریلی
ریلی
مدیر مکانیک
تاریخ تولد
1446/5/13
میزان سن : 78 سال
مشخصات
تاماگو
تاماگو
دلال
دزدان دریایی بیگ مام
تاریخ تولد
1478/5/14
میزان سن : 46 سال
مشخصات
بیبی 5
بیبی 5
قاتل
نیروهای هاپو
تاریخ تولد
1500/5/15
میزان سن : 24 سال
مشخصات
کوین
کوین
موسیقیدان | شاهزاده خانم
تاریخ تولد
1503/5/20
میزان سن : 21 سال
مشخصات
کاروت
کاروت
تفنگدار و همیار حاکم
جوخه اینوآراشی
تاریخ تولد
1504/5/24
میزان سن : 20 سال
مشخصات
کوزا
کوزا
وزیر محیط زیست
پادشاهی آلاباستا
تاریخ تولد
1502/5/26
میزان سن : 22 سال
مشخصات
کاترین دوان
کاترین دوان
کاپیتان کشتی
دزدان دریایی ریش سیاه
تاریخ تولد
1488/3/29
میزان سن : 36 سال
مشخصات
شالریا
شالریا
نجیب زادگان
تاریخ تولد
1507/3/29
میزان سن : 17 سال
مشخصات
دیامانته
دیامانته
مدیر اجرایی
دزدان دریایی دونکیشوت
تاریخ تولد
1479/5/29
میزان سن : 45 سال
مشخصات
کوئین
کوئین
مدیر کارخانه اسمایل
دزدان دریایی دونکیشوت
تاریخ تولد
1504/5/30
میزان سن : 20 سال
مشخصات
چارلز مقدس
چارلز مقدس
نجیب زادگان
تاریخ تولد
1500/6/1
میزان سن : 24 سال
مشخصات
شیمنی
شیمنی
تاریخ تولد
1514/6/2
میزان سن : 10 سال
مشخصات
راب لوچی
راب لوچی
قاتل
CP0
تاریخ تولد
1494/6/2
میزان سن : 30 سال
مشخصات
پرونا
پرونا
تاریخ تولد
1499/6/7
میزان سن : 25 سال
مشخصات
سالدس
سالدس
رئیس گارد امنیتی
اعضای ایمپل دوان
تاریخ تولد
1506/6/8
میزان سن : 18 سال
مشخصات
سورومه
سورومه
حیوان دست آموز
تاریخ تولد
1404/6/9
میزان سن : 120 سال
مشخصات
دالتون
دالتون
پادشاه
پادشاهی ساکورا
تاریخ تولد
1489/6/10
میزان سن : 35 سال
مشخصات
سنیور صورتی
سنیور صورتی
دزدان دریایی دونکیشوت
تاریخ تولد
1478/6/12
میزان سن : 46 سال
مشخصات
داز بونز
داز بونز
افسر ارشد
Baroque Works
تاریخ تولد
1493/1/1
میزان سن : 31 سال
مشخصات
بوآ هانکوک
بوآ هانکوک
ملکه
شیچیبوکای
تاریخ تولد
1493/9/2
میزان سن : 31 سال
مشخصات