لوفی
لوفی
کاپیتان
دزدان دریایی کلاه حصیری
نوع خنده
Shishishishi
مشخصات
تونی تونی چوپار
تونی تونی چوپار
دکتر
دزدان دریایی کلاه حصیری
نوع خنده
Eh eh eh/Hahahaha
مشخصات
فرانکی
فرانکی
کشتی ساز
دزدان دریایی کلاه حصیری
نوع خنده
Uhahaha
مشخصات
بروک
بروک
موزیسین
دزدان دریایی کلاه حصیری
نوع خنده
Yohohohoho
مشخصات
اسوپ
اسوپ
تک تیرانداز
دزدان دریایی کلاه حصیری
نوع خنده
Mwahahah
مشخصات
شارلوت لین لین
شارلوت لین لین
ملکه
دزدان دریایی بیگ مام
نوع خنده
Mamamamama/Hahahahaha
مشخصات
مونکی دی گارپ
مونکی دی گارپ
معاون ادمیرال
نیروی دریایی
نوع خنده
Bwahahahaha/Wahahahaha
مشخصات
آرلونگ
آرلونگ
کاپیتان
دزدان دریایی آرلونگ
نوع خنده
Shahahaha
مشخصات
دمارو بلک
دمارو بلک
کاپیتان
دزدان دریایی کلاه حصیری قلابی
نوع خنده
Dohaha
مشخصات
کاترین دوان
کاترین دوان
کاپیتان کشتی
دزدان دریایی ریش سیاه
نوع خنده
Murunfuffuffu
مشخصات
دیامانته
دیامانته
مدیر اجرایی
دزدان دریایی دونکیشوت
نوع خنده
Uhahahaha
مشخصات
چارلز مقدس
چارلز مقدس
نجیب زادگان
نوع خنده
Muuufufufufuuuunn
مشخصات
پرونا
پرونا
نوع خنده
Horohorohoro
مشخصات