نامی
نامی
مسیریاب
دزدان دریایی کلاه حصیری
اسلحه
Clima Tact
نوع اسلحه
Other
مشخصات
رورونوآ زورو
رورونوآ زورو
شمشیرزن
دزدان دریایی کلاه حصیری
اسلحه
Katana
نوع اسلحه
Sword
مشخصات
فرانکی
فرانکی
کشتی ساز
دزدان دریایی کلاه حصیری
اسلحه
Cyborg
نوع اسلحه
Other
مشخصات
بروک
بروک
موزیسین
دزدان دریایی کلاه حصیری
اسلحه
Shikomizue
نوع اسلحه
Sword
مشخصات
اسوپ
اسوپ
تک تیرانداز
دزدان دریایی کلاه حصیری
اسلحه
Slingshot
نوع اسلحه
Projectile
مشخصات
شارلوت لین لین
شارلوت لین لین
ملکه
دزدان دریایی بیگ مام
اسلحه
Devil Fruit Sword
نوع اسلحه
Sword
مشخصات
کرو
کرو
کاپیتان
دزدان دریایی گربه سیاه
اسلحه
Cat Claws
نوع اسلحه
Other
مشخصات
کوریبو
کوریبو
کاپیتان
دزدان دریایی کاریبو
اسلحه
Gatling guns
نوع اسلحه
Projectile
مشخصات
آرلونگ
آرلونگ
کاپیتان
دزدان دریایی آرلونگ
اسلحه
Zanbato
نوع اسلحه
Sword
مشخصات
دمارو بلک
دمارو بلک
کاپیتان
دزدان دریایی کلاه حصیری قلابی
اسلحه
Flintlock
نوع اسلحه
Projectile
مشخصات
وینسموک جاج
وینسموک جاج
پادشاه
پادشاهی جرما
اسلحه
Spear
نوع اسلحه
Polearm
مشخصات
ریلی
ریلی
مدیر مکانیک
اسلحه
Other Sword
نوع اسلحه
Sword
مشخصات
تاماگو
تاماگو
دلال
دزدان دریایی بیگ مام
اسلحه
Shikomizue
نوع اسلحه
Sword
مشخصات
بیبی 5
بیبی 5
قاتل
نیروهای هاپو
اسلحه
Body
نوع اسلحه
Other
مشخصات
گوتی
گوتی
قاتل
دزدان دریایی تانک آتشین
اسلحه
Cyborg
نوع اسلحه
Other
مشخصات
کاروت
کاروت
تفنگدار و همیار حاکم
جوخه اینوآراشی
اسلحه
Gauntlets
نوع اسلحه
Other
مشخصات
بیگ پن
بیگ پن
دزدان دریایی روباه
اسلحه
Axe
نوع اسلحه
Polearm
مشخصات
استنسن
استنسن
مزدور | کشتی گیر
دزدان دریایی غول
اسلحه
Maul
نوع اسلحه
Polearm
مشخصات
کاترین دوان
کاترین دوان
کاپیتان کشتی
دزدان دریایی ریش سیاه
اسلحه
Spear
نوع اسلحه
Polearm
مشخصات
دیامانته
دیامانته
مدیر اجرایی
دزدان دریایی دونکیشوت
اسلحه
Devil Fruit Sword
نوع اسلحه
Sword
مشخصات
چارلز مقدس
چارلز مقدس
نجیب زادگان
اسلحه
Flintlock
نوع اسلحه
Projectile
مشخصات
رونز
رونز
دریاسالار
مارین
اسلحه
Axe
نوع اسلحه
Polearm
مشخصات
لاکروکس
لاکروکس
معاون ادمیرال
مارین
اسلحه
Other Sword
نوع اسلحه
Sword
مشخصات
سالدس
سالدس
رئیس گارد امنیتی
اعضای ایمپل دوان
اسلحه
Trident
نوع اسلحه
Polearm
مشخصات
دالتون
دالتون
پادشاه
پادشاهی ساکورا
اسلحه
Spade
نوع اسلحه
Polearm
مشخصات
سنیور صورتی
سنیور صورتی
دزدان دریایی دونکیشوت
اسلحه
Other Sword
نوع اسلحه
Sword
مشخصات
داز بونز
داز بونز
افسر ارشد
Baroque Works
اسلحه
Body
نوع اسلحه
Other
مشخصات